Zeomeal – zeolit – klinoptilolit prah za pranje voća, povrća i mesa

EKOLOŠKI PROIZVOD
■ Zeolit – Klinoptilolit za zaštitu čoveka
■ Za pranje i detoksikaciju voća, povrća i mesa
■ Dekontaminacija pesticida, fungicida i herbicida
■ Adsorbuje viruse
■ Namirnice ne menjaju ukus i miris
■ Adsorbuje štetne materije iz pesticida, herbicida i fungicida

Svojstva:
Izuzetno visok kapacitet katjonske izmene 130-168 meq/g omogućava efikasnu adsorpciju teških metala u kratkom vremenskom periodu.
Klinoptilolit ima izvaredna preventivna svojstva u eliminaciji velikog uticaja hemije na čoveka. Decenijama se koriste sredstva koja imaju u svom sadržaju ekstremno štetne supstance kao što su mikotoksini i razne lako isparive hemikalije. Do skora se uticaj poljoprivrednih preparata na čoveka nije previše anallizirao, a kada su ozbiljne Studije pojedinih Američkih instituta otkrile neverovatan skup negativnih uticaja, počela je borba protiv njih.
Sastav, način upotrebe i deklaracija na pakovanju.