U poljoprivredi prirodni zeoliti se primenjuju u povrtarstvu i ratarstvu za povećanje plodnosti zemlje, povećanje roda poljoprivrednih kultura, sniženje troškova za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, kao mineralni i organomineralni supstrat koji služi kao dodatak za gajenje povrća, u sastavu đubriva sa ciljem povećanja njihove efektivnosti i dužine dejstva, itd.
Najpoznatije dejstvo zeolita je kao adsorbensa. Zeolit se uzima kod raznih vrsta trovanja, jer vezuje za sebe toksine, teške metale, hemikalije, te im smanjuje koncentraciju u organizmu. Zeolit je koristan i kao antioksidans, jer sprečava negativno dejstvo slobodnih radikala na ćelije. Danas se naša kože ne može samostalno štititi pa treba veštačku zaštitu i čišćenje.
Zeolit se koristi u ishrani životinja u stočarstvu, živinarstvu, svinjogojstvu. Zeoliti utiču na rast životinja, povećavaju gustinu kostiju, poboljšavaju konverziju hrane. Stoka dobija brže na težini uz manje hrane, smanjuje se smrtnost i produžava život. Kod živine se povećava rastvorivost fosfata i time se dobijaju kvalitetnija jaja. Mlečne krave daju više mleka, sprečava se pojava mastitisa a kvalitet mesa je vrlo visok.

O nama

""I – Zeolit doo" je kćerka firma u okviru kompanije "CONTRACTOR doo" koji je formiran aprila 1991. godine. Inžinjeri firme su istraživali ležište “Jablanica“ kod Kruševca i preduzeće je overilo rezerve zeolitiziranog tufa u kojem je osnovni mineral klinoptilolit, a prisutni su i hejlanditi i mordeniti. U svakom slučaju preduzeće će u daljim istraživanjima definisati kvantitativne i kvalitativne sadržaje ovog mineralnog kompleksa. U daljem razvoju preduzeće je investiralo u kompletnu proizvodnu liniju za sušenje rude do 110 0C, drobljenje, mlevenje, segregaciju mikronskih frakcija, potrebnu opremu za proizvodnju pojedinačnih proizvoda, peć za aktivaciju zeolita do 260 0C, protivstrujnu mešalicu sa linijom za pakovanje, mešalice za pudere, mešalica za kreme i proizvode humane upotrebe, varilice, punilice...detaljnije

Galerija slika