Zeolit – klinoptilolit – kompleks mikronskog praška za oralnu upotrebu

EKOLOŠKI PROIZVOD
Dijetetski suplement
■ Dijetetski suplement
■ Antioksidans sa velikim spektrom dejstva
■ Poboljšava imunitet organizma
■ Sanira gastroenterološke manifestacije
■ Otklanja slobodne radikale, toksine i teške metale

ZEOLIT je neprikosnoveni prirodni antioksidant koji deluje preventivno na bolesti gastroenterološkog trakta,dermatoloških i bolesti imuniteta. Na univerzitetu Kjoto (Japan) unazad nekoliko godina  intenzivno se izučava primena ZEOLIT-a u preventivi karcinoma štitne žlezde, Alchajmerove bolesti i primene matičnih čelija u lečenju centralnog nervnog sistema.
Utvrđeno je da su slobodni radikali glavni uzročnici patološkog stanja organizma.
Utvrđeno je da je 90% od ukupnih različitih bolesti uzrokovano poremećajima čelijskih funkcija tj.oštečenjem čelija direktnim i indirektnim delovanjem slobodnih radikala.

Slobodni radikali su atomi,molekuli ili joni koji sadrže jedan ili više nesparenih elektrona u poslednjoj molekulskoj ili atomskoj orbitali. Zato kao jaki oksidacioni agensi reaguju sa svim klasama biomolekula u organizmu-lipidima, proteinima i DNK-dezoksiribonukleinskom kiselinom i oštečuju vitalne ćelijske funkcije. Kada se usled prekomernog stvaranja ili neadekvatnog uklanjanja slobodnih radikala naruši redoks homeostaza ćelija razvija se oksidativni stres. Oštećenje čelija u uslovima oksidativnog stresa odvija se destabilizacija mitohondrija i to preko citohroma C i aktivacije kaspaze 9 koja zatim aktivira “egzekucione” kaspaze.

Opisali smo deo istraživanja primene ZEOLIT-a pre svega KLINOPTILOLITA, a u svetu ZEOLIT ima znatno širu primenu kao lek, suplement nutrativ širokog spektra. Naša moralna obaveza je da naglasimo značaj našeg dijetetskog suplementa ZEOLIT-a.
Sastav, način upotrebe i deklaracija na pakovanju.