ZEOLIT – klinoptilolit – kompleks mikronskog praška za oralnu upotrebu

EKOLOŠKI PROIZVOD

■ Antioksidant sa velikim spektrom dejstva
■ Poboljšava imunitet organizma
■ Sanira gastroenterološke manifestacije
■ Otklanja slobodne radikale, toksine i teške metale

ZEOLIT je neprikosnoveni prirodni antioksidant koji deluje preventivno na bolesti gastroenterološkog trakta,dermatoloških i bolesti imuniteta. Na univerzitetu Kjoto (Japan) unazad nekoliko godina intenzivno se izučava primena ZEOLIT-a u preventivi karcinoma štitne žlezde, Alchajmerove bolesti i primene matičnih čelija u lečenju centralnog nervnog sistema. Kubanska farmacija, tehnologija i medicina je možda najviše izučavala primenu ZEOLITA u humane svrhe. Danas je na Kubi registrovano 7 (sedam) lekova na bazi ZEOLITA . Utvrđeno je da su slobodni radikali glavni uzročnici patološkog stanja organizma. Utvrđeno je da je 90% od ukupnih različitih bolesti uzrokovano poremećajima čelijskih funkcija tj.oštečenjem čelija direktnim i indirektnim delovanjem slobodnih radikala. Slobodni radikali su atomi,molekuli ili joni koji sadrže jedan ili više nesparenih elektrona u poslednjoj molekulskoj ili atomskoj orbitali. Zato kao jaki oksidacioni agensi reaguju sa svim klasama biomolekula u organizmu-lipidima,proteinima i DNK-deoksiribonukleinskom kiselinom i oštečuju vitalne ćelijske funkcije. Kada se usled prekomernog stvaranja ili neadekvatnog uklanjanja slobodnih radikala naruši redoks homeostaza ćelija razvija se oksidativni stres. Oštećenje čelija u uslovima oksidativnog stresa odvija se destabilizacija mitohondrija i to preko citohroma C i aktivacije kaspaze 9 koja zatim aktivira “egzekucione” kaspaze.
Sastav, način upotrebe i deklaracija na pakovanju.

Скочи на траку са алаткама