Categories: Zeolit za voćarstvo, povrtarstvo i ratarstvo

ZEOSTABLO – Zeolit-klinoptilolit preparat za zaštitu voćaka i vinove loze

Zeolit sa kompleksom nemetaličnih minerala za zaštitu bilja. Ekološki proizvod koji ima sledeću namenu: ■ Koristi se u fazi mirovanja i vegetacije bilja ■ Sprečava razvoj infekcije, gljivičnih i bakterijskih bolesti ■ Onemogućava prisustvo i razvoj, kao i razmnožavanje insekata, grinja na biljkama u zimskom i vegetativnom periodu ■ Zahvaljujući hemijskim svojstvima hrani biljke sa…
Read more

ECOMELIORANT – Zeolit-klinoptilolit za rasađivanje voćki i vinove loze

Kompleks nemetaličnih minerala za sadnju voća, vinove loze, ukrasnog i drugog drvenastog bilja. Ekološki proizvod koji ima sledeću primenu: ■ Koristi se za sadnju voća, vinove loze, jagodičastih voćki, ukrasnog i šumskog bilja ■ Sprečava razvoj i razmnožavanje biljnih bolesti, bakterijskih patogena i štetnih insektnih vrsta na korenovom sistemu bilja ■ Koristi se u zaštiti…
Read more

ZEOLIT ECOZEL PLUS – Kompleksno zeolitsko đubrivo

■ ZEOLIT ECOZEL PLUS je obogaćen MAP-om i NH3 ■ Koristi se za ubrzani razvoj biljaka u povrtarskoj proizvodnji ■ Klijavost biljaka je od 95-98% ■ Masa biljaka se uvećava za 10-12%, a prinos 10-12% ■ Ubrzava plodonošenje, sazrevanje i dobar kvalitet ploda ■ Stalno popravlja kvalitet zamljišta ■ Popravlja vodovazdusni faktor ■ Ecozel plus predstavlja…
Read more

Скочи на траку са алаткама