ZEOLIT ZEOFARMA – Za zaštitu prasića i krmača

■  sprečava bakterijske procese kod prasića i krmača u toku prašenja i pre prašenja zasipa se pod i krmača. Potrošnja maksimum 100g/m2
■  nakon prašenja u boksu zajedno sa krmačom zaprašuju se prasad 50-60g/prase/dnevno tokom 10 dana
■  u novim prostorijama zaprašiti 50-60g/m2 pod a prasiće uvaljati u ZEOFARMA. Orjentaciona potrošnja je 50g po prasetu
■  pre osemenjavanja na vulvu krmače nanositi ECOPRASE 6-7 dana. Orjentaciona potrošnja 100g/dnevno
NAPOMENA: Navedena potrošnja je orjentaciona s obzirom na to da su podovi prostorija gde se vrši prašenje uglavnom perforirani, a zaprašivanje prasića se vrši ručno, što je teško izmeriti.