O nama

""I – Zeolit doo" je kćerka firma u okviru kompanije "CONTRACTOR doo" koji je formiran aprila 1991. godine. Inžinjeri firme su istraživali ležište “Jablanica“ kod Kruševca i preduzeće je overilo rezerve zeolitiziranog tufa u kojem je osnovni mineral klinoptilolit, a prisutni su i hejlanditi i mordeniti. U svakom slučaju preduzeće će u daljim istraživanjima definisati kvantitativne i kvalitativne sadržaje ovog mineralnog kompleksa. U daljem razvoju preduzeće je investiralo u kompletnu proizvodnu liniju za sušenje rude do 110 stepeni, drobljenje, mlevenje, segregaciju mikronskih frakcija, potrebnu opremu za proizvodnju pojedinačnih proizvoda, peć za aktivaciju zeolita do 260 stepeni, protivstrujnu mešalicu sa linijom za pakovanje, mešalice za pudere, mešalica za kreme i proizvode humane upotrebe, varilice, punilice...

Više informacija
PIB: 106676835
Matični broj: 20657812
Potvrda o registraciji iz APR-a (PDF)