ZEOLIT ECOMIN – Zeolitski mineralni dodatak životinjskoj hrani

EKOLOŠKI PROIZVOD
ZEOLIT ECOMIN je zeolitsko bentonitski mineralni kompleks, kao dodatak životinjskoj hrani.
■ Koristi se za svinje, goveda, ovce, živinu, divljač i ribe
■ Efikasno sprečava razvoj mikotoksina
■ Absorbuje štetne materije iz organizma: teške metale, toksine, pesticide i ostale otrovne elemente
■ Održava stabilnim zdravstveno stanje životinja i time doprinosi manjoj upotrebi lekova
■ Povećava količinu i kvalitet dobijenog mleka, mesa i jaja za 6-8%
■ Ubrzava tov životinja

PREDNOSTI ZEOLIT ECOMIN-A
■ Vrši detoksikaciju hrane - jer za svoju strukturu veže mikotoksine i druge štetne materije koje prolaze kroz organizam bez štetnog uticaja na rast životinja.
■ Apsorbuje amonijak, sumporvodonik, ugljen dioksid u digestivnom traktu.
■ Smanjuje emisiju neprijatnih mirisa u okolinu.
■ Poboljšava konverziju hrane
■ Smanjuje koncentraciju parazitnih bakterija i opasnost od bolesti
■ Smanjuje pojavu dijareje
■ Povećava telesnu težinu kod tovljenika

KAKO ZEOLIT ECOMIN DELUJE NA ŽIVOTINJE?
Kada se unese u organizam ZEOLIT ECOMIN u kratkom vremenu (4 - 6 sati) vezuje za sebe štetne materije i putem izmeta , mokraće i znoja izbacuje iz tela. Princip jonske razmene omogućava da ZEOLIT iz organizma selektivno absorbuje živu, arsen, kadmijum, stroncijum, hrom, olovo, aluminijum, amonijak, radioaktivne supstance, UV zračenja, komponente virusa i ostalih štetnih materija, koje su sve pozitivnog elektronskog naeliktrisanja. Posebno treba naglasiti da između ostalih toksina zeolit vezuje i mikotoksin-toksine gljivica od kojih su najštetniji aflatoksini ( B1, B2, G1, G2). Zeolit absorbuje aflatoksine oko 90 %, a druge kao što su ohratoksini, trinoteceni, zearalenon, fuminozin absorbuje 30-50%. Redovnim korišćenjem zeolita u ishrani životinja se preventivno deluje na razvoj plesni i samim tim se sprečava pojava toksina. Jedino prirodno sredstvo na svetu koje uspešno otklanja iz organizma toksine je ZEOLIT.

ZEOLIT je najjači antioksidant jer neutrališe delovanje slobodnih radikala koji nastaju stresom, zagađenjem, zračenjem, lošom ishranom. Slobodni radikali su nestabilni molekuli koji lako reaguju sa drugim molekulima oduzimajući im elektrone i zdrava ćelija se oštećuje, dolazi do kidanja lanca DNK, a moze doći do smrti ćelije. Posledice toga su razne bolesti: tumori, bolesti srca i krvnih sudova, bolesti jetre, slabljenje kostiju. Zeoliti predaju elektron slobodnim radikalima, stabilizuju ga i sprečavaju dalja oštećenja.


Životinje hranjene zeolitom dobijaju na masi, jer ZEOLITI sadrže makro i mikro elemente i sa amonijakom u svojoj strukturi omogućavaju životinjama da uneti azot iskoriste mnogo efikasnije. ZEOLIT sa NH3 služi kao supstrat za rast i razviće azotofiksirajućih bakterija koje utiču na zdravlje životinja i regulišu PH u crevnom sistemu. Krave hranjene sa zeolitom su zdravije, imaju povećan sadrzaj mlečne masti i kalcijuma u mleku i kod njih se znatno umanjuje pojava mlečne groznice i ketoza. Smanjuje sa broj nematoda kod životinja koje su hranjene ZEOLITOM. Prisutan ZEOLIT u hrani sprečava anemiju koja se javlja usled nedostatka Fe. ZEOLIT umanjuje pojavu rahitičnih promena kod životinja. Prisustvo Ca i fosfata u zeolitu povoljno utiče na debljinu ljuske kod jaja. ZEOLITI vezuju za svoju rešetku i žučne kiseline. Sve ove pozitivne promene u organizmima životinja doprinose poboljšanju ukupnih rezultata (prosečno povećanje prirasta 6 – 10 %). Povećava se i kvantitet i kvalitet krajnjih proizvoda mesa, mleka i jaja. Najvažnije je da u proizvodima nema ostataka štetnih materija i da praktično sa zeolitom proizvodimo zdravu hranu.

ZEOLIT ECOMIN U STOČARSTVU
Poslednjih godina posebna pažnja posvećuje se prirodnim mineralima u ishrani domaćih životinja. Proizvod ZEOLIT ECOMIN se sastoji od prirodnih minerala. Mešavina alkalnih i zemnokalnih alumosilikata od kojih su najvažniji KLINOPTILOLIT i MONTMORIONIT.
Prirodni minerali štite životinje od akumulacije štetnih toksičnih materija, kao što su olovo, živa, kadmijum, a s druge strane deluju kao adsorbenti različitih mikotoksina i gasova u digestivnom traktu i ambijentu gde se drže životinje. ZEOLIT ECOMIN se upotrebljava kao dodatak hrani u cilju detoksikacije, jer za svoju strukturu prirodni minerali vezuju iz hrane otrove i teške metale i sprečavaju razvoj gljiva i bakterija. Minerali ne ostavljaju rezidue u mleku, jajima, mesu .Povećavaju funkciju varenja ,kao i bolje iskorišćavanje hrane i samim tim omogućavaju brži prirast.
Preporučuje se dodatak ZEOLIT ECOMINA u hranu svakodnevno, jer žitarice su često zaražene gljivicama, teško uočljivim, a u malim koncentracijama izazivaju velike štete na farmama. ZEOLIT ECOMIN je prirodni proizvod koji uspešno sprečava takve zaraze.

Sasrav, način primene i deklaracija na pakovanju.