ZEOLIT ECOSILAŽA – Kompleks zeolitskih minerala za siliranje stočne hrane

EKOLOŠKI PROIZVOD
■ Potpomaže proces konzerviranja kabaste stočne hrane
■ Vrši konzerviranje kukuruza, dateline, trava, repinih ostataka itd.
■ Sprečava razvoj plesni, zaustavlja njihovo širenje i eliminiše mikotoksine iz silaže
■ Prirodni ekološki proizvod

ZEOLIT ECOSILAŽA se koristi u spravljanju silaže kod svih komponenti: kukuruza, detelina, leguminoza, trava, repinih ostataka...Taj proces se obavlja mlečno - kiselinskim vrenjem. Mlečno - kiselinsko vrenje u siliranoj masi vrše bakterije u anaerobnim uslovima i na temperaturi 25 – 35 0C. Uslov nesmetanog odvijanja ovog procesa je da masa koja se silira sadrži dovoljnu količinu ugljenih hidrata – šećera i ECOSILAŽU u koncentraciji od 0,3 – 0,5%.<
Posle svakog sloja usitnjene mase biljaka, sipa se ravnomerno određena količina ECOSILAŽE. Potom se posuti sloj sa ECOSILAŽOM sabija sa traktorima i sve se to ponavlja, do završetka silaže. Silažu kao fermentisano hranivo karakteriše prisustvo organskih kiselina koje nastaju u više nedeljnom procesu vrenja i imaju ulogu konzervansa. Velika kiselost silaže negativno bi uticala na konzumiranje i zato upotrebom ECOSILAŽE se smanjuje negativno delovanje sirćetne kiseline i sprečava stvaranje veoma nepoželjne buterne kiseline. Posebno loše po kvalitet silaže može da bude previsoka vlažnost materijala,ili preterano kvašenje u slučaju siliranja nešto suvljeg i zrelijeg kukuruza , gde se stvaraju uslovi za vrlo brzo razmnožavanje plesni, koje zatim oslobađaju mikotoksine.
ZEOLIT ECOSILAŽA sprečava razvoj plesni, zaustavlja njihovo širenje i eliminiše mikotoksine iz silaže. Najpovljniji momenat za spremanje silaže kod kukuruza je kada mlečna linija dostigne 1/2 do 1/3 zrna. Tada je ukupna vlaga između 72 % i 63 % i najpovoljniji je odnos suve materije (34 – 37%) u ukupnoj masi silaže. U isto vreme postiže se najoptimalniji odnos između vlakana skroba ( energetski deo ) i proteina. Preporučuje se visina otkosa oko 20 cm.
Punjenje silo jame treba da bude u što kraćem vremenskom periodu. Sabijanju mase treba obratiti posebnu pažnju, jer ona doprinosi smanjenju štetnih procesa unutar same silaže (gubitak hraniva) usled dejstva aerobnih mikroorganizama. Praksanje pokazala da je zaštita stočne hrane ECOSILAŽA-om ekonomičnija od inokulanata. A prednost je i u tome što je ECOSILAŽA i dodatak hrani koju stoka pojede. Pokrivanjem silo jame folijom debljine 4 – 6 mm počinje proces fermentacije sa ECOSILAŽOM koja svojim delovanjem stvara optimalne uslove za dobijanje silaže odličnog kvaliteta.
Sastav, način upotrebe i deklaracija na pakovanju.