ZEOSTABLO – Zeolit-klinoptilolit preparat za zaštitu voćaka i vinove loze

Zeolit sa kompleksom nemetaličnih minerala za zaštitu bilja.
Ekološki proizvod koji ima sledeću namenu:

■ Koristi se u fazi mirovanja i vegetacije bilja
■ Sprečava razvoj infekcije, gljivičnih i bakterijskih bolesti
■ Onemogućava prisustvo i razvoj, kao i razmnožavanje insekata, grinja na biljkama u zimskom i vegetativnom periodu
■ Zahvaljujući hemijskim svojstvima hrani biljke sa mikro i makro elementima
■ Ima izvanredna toplotna svojstva u zaštiti bilja od hladnoće a leti od ožegotina
■ Pomaže u zaštiti od puževa i glodara

■ Čistač prirode od teških metala i radioaktivnih elemenata

ZEOSTABLO je prirodni ekološki fungicid, insekticid, akaricid, limacid i rodenicid.

Način primene:

■ Preporučuje se prvenstveno folijarna primena prskanjem cele biljke, a ukoliko se ukaže potreba može i premazivanjem stabala
■ Formulisanje mikronskim mineralnim komponentama koje su termički obrađene, sterilisane i aktivirane za primenu u zaštiti bilja

Sastav, način upotrebe i deklaracija na pakovanju. Pakovanje 1 kg i 15 kg.