Ecozel- zeolit-klinoptilolit

ECOZEL se primenjuje u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu i pejzažnoj arhitekturi
EKOLOŠKI PROIZVOD
Primena u ratarstvu:
■ ECOZEL se primenjuje pre setve ratarskih kultura, zaorava se na 10-15cm
■ Korišćenjem u periodu od 3-5 godina se izuzetno poboljšava struktura zemljišta
■ Dovodi pH vrednost zemljišta na optimalni nivo, što je veoma značajno za napredak biljaka
■ Eliminiše pesticide, fungicide i herbicide
■ Sa termičkim svijstvima omogućava se toplotna zaštita biljaka
■ Omogućava rast krupnijih plodova
■ Povećavaju se hranljive i druge karakteristike ploda. Plodovi su krupniji i zdraviji
■ Povećava masu korenovog sistema preko 10 – 12%
■ Ubrzava rast biljaka i povećava prinos preko 6-12%
■ Troškovi proizvodnje se smanjuju od 4–6%

ECOZEL se proizvodi u dve granulacije:
■ ECOZEL A - krupnija granulacija (prvenstveno se koristi za poboljšanje strukture zemljišta)
■ ECOZEL B - sitnija granulacija (koristi se kod setve, rasađivanja i potrebe da se ostvari brži prinos)
■ ECOZEL se u zemljištu ponaša kao „rezervoar“ vode koja se direktno predaje biljkama. Prirodni minerali, iako su u zemljištu, imaju svojstvo da upijaju vodu i iz vazduha.
■ Poboljšava strukturu  kiselih zemljišta
■ Eliminiše iz zemljišta razne štetne materije i radioaktivne elemete
■ Poboljšava kvalitet zemljišta i vodovazdusni faktor
■ Vrši meliorativnu funkciju u zemljištu

ECOZEL je proizvod na bazi zeolita, klinoptilolita i dolomita sa veoma širokom primenom u biljnoj, povrtarskoj, voćarskoj, vinogradarskoj i šumarskoj proizvodnji. Ima izvanrednu osobinu da se ne raspada hemijski i ne razara fizički (ne ustinjava se). ECOZEL sadrži hemijske elemente koji su potrebni zemljištu, a to su Ca i Mg.
ECOZEL se dodaje u zemljište pre setve, na dubini od 10–15 cm, u količini od
200-400kg/ha/god  i može se rasturati mašinski, jer je slične granulacije kao NPK đubrivo. ECOZEL ne može izmeniti celokupnu strukturu i kvalitet zemljišta za samo jednu godinu, ali to sigurno važi i za sve ostale komponente koje ulaze u zemlju
Količina ECOZELA-a, koja se unosi u zemljište zavisi od rezultata hemijske analize zemljišta kao i planiranog prinosa po jedinici površine. Preporučuje se najmanje 200-400 kg/ ha/god da bi se iskoristile kvalitetne osobine prirodnih minerala.
Najbolji rezultati se postižu kada se ECOZEL dodaje zajedno sa ostalim đubrivima (NPK, super fosfat, stajnjak) u odnosu 1/4 ECOZEL-a sa 3/4 ostalih đubriva. Nakon korišćenja ECOZEL-a na istoj površini 3-4 godine struktura zemljišta, dekontaminacija od pesticida i štetnih materija iz raznoraznih đubriva i vodovazdušni faktor se potpuno menjaju. Minerali u okviru komponente ECOZEL-a se ne raspadaju što jasno govori da će se pre svega promeniti struktura zemljista. Moramo naglasiti da se struktura i kvalitet zemljišta ne mogu promeniti za jednu godinu.
ECOZEL u parkovima i zelenim površinama

ECOZEL sadrži prirodne minerale i njegovim korišćenjem u parkovima i zelenim površinama ostvaruju se izuzetni rezultati.
■ Povećani procenat prijema rasađenih i posađenih biljaka na 95 – 100 %
■ Deluje antibakterijski i antigljivično i njegovim korišćenjem smanjuje se zaštita od bolesti kod svih biljnih kultura
■ Smanjuje se broj prskanja u zaštiti od parazita
■ Brži rast biljaka
Posebna svojstva:
■ Poboljšva strukturu i kvalitet zemljišta, vodovazdušni faktor, zadržava vodu kojom se hrane biljke
■ Povećava pH vrednost kod kiselih zemljišta
■ Poboljšava prijem i prinos biljnih kultura
■ Snižava troškove proizvodnje za 10-30% zahvaljujući ukupnom poboljšanju kvaliteta zemljišta;
Sastav, način upotrebe i deklaracija na pakovanju.