Ecosorbent-zeolit-klinoptilolit

Zeolitski mineralni sorbent za akcidentne situacije
EKOLOŠKI PROIZVOD
■ Proizvod od zeolita klinoptilolita širokog spektra dejstva u zaštiti životne sredine
■ Velika adsorbciona moć omogućava apsolutno upijanje prosutih naftnih derivata, opasnih tečnih materija, antifriza, amonijaka, TNG-a itd.
■ Izuzetnu primenu ima kod akcidentnih situacija za brzu neutralizaciju štetnih materija, dizel goriva, benzina, amonijaka i drugih zagađivača prirode
■ Za čišćenje rezervoara, bazena sa uljnim talogom i štetnim gustim fluidima
■ U naftnoj industriji od eksploatacionih bušotina, rafinerija, benziskih pumpi do mesta gde se vrši pretakanje raznih vrsta goriva
■ Za dekontaminaciju i sanaciju velikih havarija na nuklearnim centralama (Černobilj, Fukušima…)
Ekosorbent je veoma efikasan zeolitski proizvod sa veoma širokim spektrom dejstva. Ekosorbent je čist ekološki proizvod za ekološki akcidentne situacije.
Sastav, način upotrebe i deklaracija na pakovanju.