Primena Zeolita za negu i zaštite kože

Prirodni minerali kao što su razne bentonitske gline(bele i zelene) ,kaolin, zeolit i dijatomejska zemlja poslednje decenije su komponente u proizvodima mnogih svetskih kompanija koje proizvode preparate za negu kože. U mnogim reklamnim spotovima kompanije potenciraju primenu prirodnih minerala kako bi ukazale da je njihov proizvod bez hemijskih aditiva, kao npr Nivea, Rexona,Löreal itd…Opseg minerala koji se danas primenjuju u zaštiti kože se povećava tako da pored bentonitskih glina, kaolina, zeolita počinju da se primenjuju sepioliti,dijatomiti, magneziti itd…
Dejstvo prirodnih minerala se manifestuje na različite načine zahvaljujući njihovim kristalnim rešetkama: lako upijaju molekule amonijaka, soli i toksine. Mineralisa kože uzimaju (upijaju) razne soli, masnoće i širok dijapazon otrova.
Šta je bitno kod zaštite kože? I šta prirodni minerali daju?

  • Minerali treba da imaju abrazivno svojstvo i da vrše piling kože kako bi se uklanjale mrtve ćelije.
  • Posebno su minerali sa povečanim sadržajem silicijuma i magnezijuma veoma efikasniji u abrazivnoj funkciji ( ističu se zeolit,bentonit,kaolinit)
  • Prirodni minerali sprečavaju upalu kože i zahvaljujući mineralnom sastavu prenose na kožu lekovita svojstva.
  • Kao prirodni antioksidanti eleminišu crvenilo i osip.

Postavlja se pitanje pa šta je to dobro za kožu?
Svaki proizvod za kožu ima bezbroj raznih supstanci da bi se koža omekšala.U istraživačkim laboratorijama je utvrđeno da kada nema prirodnih minerala da vrše funkciju zaštite kože većina hemijskih supstanci zatvara pore na koži pore i tada je ćini mekšom. Kada su pore zatvorene razmena vitamina i ostalih sastojaka je minimalna u apsorpciji soli,mast i toksina. Preparati za kožu treba pored prirodnih minerala da sadrže hidroksilne kiseline sa Ph minimum 4, hijaluronsku kiselinu, med, glukol, pojedina mineralna ulja i konzervanse.Prirodni minerali imaju brzo i efikasno dejstvo i zato je najbolji način da korisnik primenom preparata utvrdi njegovu efikasnost.
Supstance koje su štetne za kožu?

  1. Alkohol
  2. Lanolin (Naučnici su ustanovili da može da sadrži pesticide.Posebno ne treba koristiti acetilovane lanoline)
  3. Pojedina mineralna ulja
  4. Mirisne supstance(veliki broj mirisnih supstanci izaziva dermatitis jer su mnoge od njih toksične i fotoosetljive na uticaj sunca).